animate-ขีดเส้น

องค์เทพประจำวันเกิด 2567 บูชา องค์เทพประจำวันเกิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกโฉลกเสริมดวงชะตาชีวิต

องค์เทพประจำวันเกิด 2567

องค์เทพประจำวันเกิด 2567 เชื่อกันว่าเทพมีอำนาจควบคุมและดูแลชีวิตสรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลก รวมถึงช่วยดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี ๆ และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้ ลองมาเช็กกันเลยว่าคนเกิดแต่ละวันควรบูชาเทพองค์ไหน เพื่อเสริมโชคให้เฮงและปัง

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
ตามที่เราเคยเสนอไปแล้วว่า คนเกิดวันอาทิตย์ มักมีลักษณะเป็นผู้นำ ใจใหญ่ ค่อนข้างใจร้อน ไม่พูดเพ้อเจ้อ แต่เมื่อพูดแล้วตรง มีนิสัยใจกว้าง รักเพื่อนฝูง และพวกพ้อง มีจิตใจรัก เชื่อคนง่าย จึงต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นหลายครั้ง เป็นคนทำคุณกับใครไม่ขึ้น เมื่อน้อยไร้ทรัพย์ เมื่อเติบใหญ่มั่งคั่งบริบูรณ์ องค์เทพประจำของคนที่เกิดวันอาทิตย์ คือ พระศิวะ (พระอิศวร) บูชาเพื่อขอเกียรติยศ ชื่อเสียง ขอความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามตำราได้กล่าวว่าพระอาทิตย์ถูกสร้างโดยพระศิวะ ซึ่งนำเอาไกรสรราชสีห์ 6 ตัวมาบดให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าสีแดงและพรมด้วยน้ำอมฤต เสกคาถาจนกลายร่างเป็นพระอาทิตย์ที่มีรูปกายสีแดง สว่างสไวรุ่งโรจน์ หากผู้ใดประพฤติเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใด ๆ ก็ให้พรนั้น พระศิวะจะประทานสิ่งวิเศษให้ในไม่ช้า แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ว วันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงามคนผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิตได้เช่นกัน

ผู้ที่เกิดวันจันทร์
คนเกิดวันจันทร์ เป็นคนนุ่มนวลมีเสน่ห์ แต่ว่าอ่อนนอกแข็งใน มักมีแผลเป็นจากไฟ เวลาโมโห ปากกล้า ไม่กลัวใคร มีมานะไม่คิดพึ่งใคร แต่ว่าใจโอบอ้อมอารี เพื่อนเยอะ พึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ จะเป็นหม้ายและไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเท่าที่ควร องค์เทพประจำของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ พระแม่อุมาเทวี บูชาเพื่อขอความรักความเมตตาจากพระแม่ ขอพระแม่คุ้มครอง พระองค์จะทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

ผู้ที่เกิดวันอังคาร
คนเกิดวันอังคาร เป็นผู้มีกำลังกล้าแข็ง กล้าหาญ มุมานะ อารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว ขยันขันแข็ง เป็นนักสู้ ความคิดอ่านว่องไว เป็นคนเจรจาอ่อนหวานมีเล่ห์เหลี่ยม รู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ ญาติมักนำความทุกข์มาให้ ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคสี่ครั้ง แล้วจึงจะเป็นสุข องค์เทพประจำของคนที่เกิดวันอังคาร คือ พระขันธกุมาร บูชาเพื่อขอให้มีจิตใจเข้มแข็งเหมือนนักรบ ข่มศัตรูให้พ่ายแพ้ไป เป็นเทพเจ้าแห่งการชาญณรงค์สงคราม และเป็นเทพเจ้าที่เป็นแม่ทัพของสวรรค์ด้วย ที่อินเดียใต้นิยมนับถือมาก ด้วยเชื่อว่าพระขันธกุมารคือเทวดาผู้คุ้มครองปกป้องรักษาเทวาลัยของศาสนาฮินดู

ผู้ที่เกิดวันพุธ
คนเกิดวันพุธ เป็นผู้มีปัญญา มีความรู้ความสามารถมาก และเป็นผู้มีวาจาดี ชอบทำอะไรได้หลายอย่าง และชอบท่องเที่ยว ชีวิตลำบากห้าครั้ง ดีสามครั้ง องค์เทพประจำของคนที่เกิดวันพุธ คือ พระนารายณ์ (พระวิษณุ) บูชาเพื่อขอความคุ้มครอง ปลอดภัย และขจัดภัยพิบัติต่างๆ พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรือง ทั้งยังมีความเมตตา กรุณา มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ สรรพสิ่ง ทุกชีวิต ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย และยังปรารถนาให้มนุษย์อยู่กันอย่างเป็นสุข

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี เป็นคนใจใหญ่ รักเกียรติ มีศักดิ์ศรี มักเกิดที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่ง เป็นคนรู้จักใช้ชีวิต มีวิชา มีความรู้ เป็นคนมีหลักการ เหตุผล เป็นที่พึ่งของหมู่ชนทั้งหลาย แต่ว่ามิตรมักให้โทษ ทำคุณคนไม่ขึ้น ในชีวิตจะผ่านความทุกข์ยากหลายหน ชีวิตช่วงวัยต้น กับวัยตอนปลายมั่งมี องค์เทพประจำของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ พระแม่สุรัสวดี บูชาเพื่อขอความเจริญก้าวหน้าในศิลปวิทยาการ เป็นเทวีผู้อุปถัมภ์ความรู้ ศิลปะ ดนตรี ปัญญา และการเรียนรู้ พระแม่สรัสวดีเปรียบเสมือนครู อาจารย์ สัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกแขนง ตลอดจนเป็นผู้ให้กำเนิดอักขระของอินเดีย คือ อักษรเทวนาคี นั่นเอง

ผู้ที่เกิดวันศุกร์
คนเกิดวันศุกร์ เป็นคนมีความเพียร มีสัจจะ วาจา เป็นคนรักษาคำพูด ขยันการงาน หาทรัพย์ รักษาทรัพย์ จู้จี้ขี้บ่น บ่นได้ทุกเรื่อง ตอนเด็กลำบาก ตามเกณฑ์ชะตาต้องลำบากแล้วจึงได้ดี และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุขัย องค์เทพประจำของคนที่เกิดวันศุกร์ คือ พระแม่ลักษมี บูชาเพื่อขอความสำเร็จในธุรกิจการงาน และความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว เป็นเทพแห่งความรักที่บริบูรณ์ ทำให้ผู้คนต่างศรัทธาและมาสักการะขอพรกันในเรื่องความรัก นอกจากนี้ท่านยังประทานพร ประทานความสำเร็จให้ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ การค้า การทำธุรกิจต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองและความมั่งคั่งให้กับผู้ที่ตั้งใจหมั่นสักการะบูชาท่านด้วย

ผู้ที่เกิดวันเสาร์
คนเกิดวันเสาร์ มีลักษณะนิสัยเหมือนเสือ คือ ดุเดือด เป็นคนหน้าใหญ่ ใจนักเลง ขี้โมโหโกรธแรง เวลาโมโหมักขาดสติ ค่อนข้างโลภอยากได้อยากมี ชอบเจรจาแตกหักไม่กลัวการทะเลาะวิวาท ร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติ มีบริวารเยอะ เป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนมาก ในบั้นปลายชีวิตได้ดี องค์เทพประจำของคนที่เกิดวันเสาร์ คือ พระพิฆเนศ บูชาเพื่อขอความสำเร็จ พระพิฆเนศทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ปัจจุบันผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศกันมาก โดยการบูชาพระพิฆเนศนั้นควรบูชาด้วยกล้วยและอ้อย หรือดอกดาวเรือง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จในด้านต่างๆ กิจการการค้า ค้าขายร่ำรวย รุ่งเรือง และหากมีปัญหาติดขัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตาม สามารถอธิษฐานขอสติปัญญาญาณจากองค์ท่านในการแก้ไขปัญหาได้เลย

 


สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> กำไลสายมู

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ดูดวงกราฟชีวิต สีเล็บมงคล สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ  แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …