ฤกษ์ออกรถ 2566 เปิดตำราฤกษ์ออกรถ ออกรถช่วงไหนดี เสริมดวงเฮง !

ฤกษ์ออกรถ 2566

ฤกษ์ออกรถ 2566 หลายคนยังยึดมั่นถือมั่น เรื่องของการดูดวง ดูฮวงจุ้ย ดูศาสตร์ต่างๆ ในการออกรถเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ใช้รถ สีมงคล เวลาออกรถ ออกรถตามวันเกิดหรือออกรถวันไหนดี ก็ถือเป็นตัวเลือกที่สำคัญไม่น้อยเช่นกัน

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนมกราคม
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 (ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 08.08 น. – 10.05 น.
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 (ชัยโชค) เวลา 09.00 น. – 10.48 น.
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 14.00 น. – 15.36 น.
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 13.39 น. – 15.09 น.
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนกุมภาพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 06.09 น. – 08.25 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 08.39 น. – 10.05 น.
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ชัยโชค, สิทธิโชค) เวลา 13.39 น. – 15.09 น.
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 09.19 น. -10.48 น.
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 10.05 น. – 13.13 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนมีนาคม
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 (ชัยโชค, สิทธิโชค) เวลา 06.01 น. – 08.24 น.
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 08.24 น. – 10.48 น.
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 (อำมฤตโชค) เวลา 13.13 น. – 15.09 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 15.37 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 06.09 น. – 08.25 น.
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (ราชาโชค) เวลา 09.19 น. – 10.49 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 (ราชาโชค) เวลา 08.24 น. – 10.05 น.
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 13.13 น. – 15.09 น.
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 06.09 น. – 08.24 น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 13.39 น. – 15.36 น.
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 09.01 น. – 10.05 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนเมษายน
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 (ชัยโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 (สิทธิโชค) เวลา 15.37 น. – 18.00 น.
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 (สิทธิโชค) เวลา 13.13 น. – 15.09 น.
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 (สิทธิโชค) เวลา 08.24 น. – 10.48 น.
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 06.01 น. – 08.24 น.
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 10.05 น. – 13.12 น.
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 (สิทธิโชค) เวลา 09.19 น. – 10.48 น.
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 (สิทธิโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนพฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 10.49 น. – 13.12 น.
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 15.37 น. – 18.00 น.
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 (ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 10.49 น. – 13.12 น.
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 (ราชาโชค) เวลา 08.24 น. – 10.05 น.
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 06.01 น. – 08.39 น.
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 15.36 น. – 18.00 น.
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 (ชัยโชค) เวลา 15.37 น. – 18.00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนมิถุนายน
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 13.13 น. – 15.36 น.
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 08.24 น. – 10.49 น.
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 06.01 น. – 08.39 น.
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 10.05 น. – 13.12 น.
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 09.19 น. – 10.48 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนกรกฎาคม
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 13.39 น. – 15.36 น.
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 (ชัยโชค, สิทธิโชค) เวลา 08.39 น. – 10.05 น.
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 06.09 น. – 08.24 น.
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 (อำมฤตโชค) เวลา 08.39 น. – 10.05 น.
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 13.39 น. – 15.09 น.
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ราชาโชค) เวลา 09.19 น. – 10.48 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนสิงหาคม
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 06.09 น. – 08.25 น.
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 10.49 น. – 13.39 น.
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 08.39 น. – 10.48 น.
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 (ชัยโชค) เวลา 15.37 น. – 18.00 น.
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 13.39 น. – 15.09 น.
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 08.24 น. – 10.05 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 06.01 น. – 08.25 น.
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 10.05 น. – 13.12 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 (ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 10.49 น. – 13.12 น.
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 (ราชาโชค) เวลา 15.37 น. – 18.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 10.49 น. – 13.12 น.
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 (ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 08.24 น. – 10.05 น.
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 (ราชาโชค) เวลา 06.01 น. – 08.25 น.
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 06.09 น. – 08.39 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนตุลาคม
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 (ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 06.09 น. – 08.39 น.
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 (ชัยโชค) เวลา 13.39 น. – 15.09 น.
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 09.19 น. – 10.48 น.
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 06.01 น. – 09.19 น.
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 13.13 น. – 15.36 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 06.09 น. – 08.25 น.
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 08.24 น. – 09.19 น.
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (ชัยโชค, สิทธิโชค) เวลา 10.05 น. – 13.12 น.
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ชัยโชค, อำมฤตโชค) เวลา 06.01 น. – 08.39 น.
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 10.05 น. – 13.12 น.
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 (ชัยโชค, สิทธิโชค) เวลา 15.09 น. – 18.00 น.
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (อำมฤตโชค) เวลา 08.24 น. – 09.19 น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 13.39 น. – 15.36 น.

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนธันวาคม
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 (ราชาโชค, อำมฤตโชค) เวลา 06.01 น. – 08.24 น.
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 (ราชาโชค) เวลา 06.09 – 08.39 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 (ราชาโชค) เวลา 09.19 น. – 13.13 น.
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 15.37 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 (สิทธิโชค) เวลา 13.39 น. – 15.09 น.
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 (มหาสิทธิโชค) เวลา 10.49 น. – 13.39 น.
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 (ชัยโชค) เวลา 13.12 น. – 15.09 น.


สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> ทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือดAB

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ดูดวงกราฟชีวิต สีเล็บมงคล สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ  แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

คุณจะพบกับความแม่นยำอย่างน่าลึกลับ ของคำทำนาย ดวงรายวัน ดวง ราย ปี ดู‎ดวง 12 นักษัตร หมดเคราะห์โศก ทายนิสัย ทำนายฝัน ‎เปิดดวงเฮง รับปีมังกรทอง ครบวงจรเรื่องของการ ทำนายดวงชะตา แอดเลยที่นี่ >> @UFA88SV1

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …