ฤกษ์สร้างบ้าน 2566 แจก ฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ สร้างบ้านฉบับสายมูให้ อยู่เย็นเป็นสุขฤกษ์สร้างบ้าน 2566

ฤกษ์สร้างบ้าน 2566 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ถือเป็นหนึ่งในความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน โดยเฉพาะในเรื่องของบ้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ก็นับเป็นความมั่นคงทางใจสำหรับคนอยากมีบ้าน ที่ปรารถนาให้บ้านของตัวเองอยู่แล้วดี อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง ครั้งนี้เราจึงมี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566 มาฝากกัน

เดือนมกราคม 2566

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.22-07.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.57-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.20-11.14 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 13.09-14.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 15.03-15.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.15-07.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.59-08.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.34-10.24 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.14-12.04 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 13.02-13.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.50-09.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 05.26-06.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.33-08.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.18-10.08 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.58-11.48 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.47-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.25-09.15 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.05-10.55 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.45-12.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.30-14.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.15-16.05 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.55-17.45 น. เป็นราชาฤกษ์

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.49-07.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.56-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.41-11.31 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 14.11-15.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.57-16.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.08-08.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.48-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.41-12.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.26-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.06-15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.46-17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.44-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.45-09.44 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.34-11.24 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.14-13.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.54-14.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.34-16.24 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 17.14-18.04 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.34-07.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.15-09.05 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.24-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 08.05-08.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.46-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.31-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.21-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.29-16.20 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เดือนมีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.15-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.04-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.54-12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.02-14.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.43-16.32 น. เป็นราชาฤกษ์

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.41-07.31 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.29-10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.19-12.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.27-14.18 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.08-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.49-17.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.23-07.18 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.12-10.07 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.02-11.52 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.47-13.37 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.27-15.18 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.08-17.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.01-06.57 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 08.49-09.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.39-11.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.47-13.42 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 14.32-15.22 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.12-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนเมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.29-08.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 09.21-10.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 11.22-12.12 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.53-07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.43-09.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.52-11.42 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 06.49-07.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.34-09.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.48-11.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 12.33-13.23 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.13-15.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนพฤษภาคม 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 05.38-06.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 07.20-08.23 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 11.21-12.11 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.05-15.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 15.54-16.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 08.36-09.27 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.20-12.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.05-13.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.44-15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.24-17.14 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.57-08.47 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.27-11.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.12-13.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.57-14.47 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.37-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.54-08.44 น. เป็นราชฤกษ์
เวลา 10.24-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.09-13.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.49-15.39 น. เป็นเทวีฤกษ์

เดือนมิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.51-08.40 น. เป็นราชฤกษ์
เวลา 10.30-11.25 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.15-13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.55-14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.35-16.25 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.45-08.35 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.25-13.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.05-14.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.49-16.39 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 14.29-15.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.09-16.59 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เวลา 07.09-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.54-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.34-13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.14-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

 

สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง2566 ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด2566 ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 ดูดวงกราฟชีวิต2566 สีเล็บมงคล2566 สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี2566 เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน2566 ฤกษ์บวช2566 ฤกษ์สึกพระ 2566 แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …