ฤกษ์ย้ายพระเข้าบ้าน 2566 รวมฤกษ์เสริมดวง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล มีวันไหนบ้าง สายมูเช็กเลย !

ฤกษ์ย้ายพระเข้าบ้าน 2566

ฤกษ์ย้ายพระเข้าบ้าน 2566 สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะย้ายพระเข้าบ้านใหม่วันไหนดี บทความนี้จะพาไปดูฤกษ์ย้ายพระเข้าบ้านใหม่ 2566 ตามวันเกิด ที่ปรับใช้ได้ถึงปี 2567 ว่าเกิดวันนี้ควรย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหน รวมทั้งสิ่งของที่ต้องเตรียม และขั้นตอนการประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย

เดือนมกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้)
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)

เดือนกุมภาพันธ์
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนมีนาคม
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

เดือนเมษายน
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 (เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้)
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 (เกิดวันอังคารไม่ควรใช้)
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)

เดือนพฤษภาคม
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

เดือนมิถุนายน
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)

เดือนสิงหาคม
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567
วันพุธที่ 25 กันยายน 2567
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

เดือนตุลาคม
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567 (เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้)
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 (เกิดวันอังคารไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 (เกิดวันพุธไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567

เดือนธันวาคม
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้)
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567

 


สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง2566 ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด2566 ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> ฤกษ์คลอด

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 ดูดวงกราฟชีวิต2566 สีเล็บมงคล2566 สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี2566 เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน2566 ฤกษ์บวช2566 ฤกษ์สึกพระ 2566 แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …