ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 มีวันไหนบ้างที่เป็นวันดีสำหรับผ่าคลอด? ดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรีได้ที่นี่

ฤกษ์ผ่าคลอด 2566

ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 ในแต่ละเดือนมีวันไหนบ้างที่เหมาะกับลูกของเรา เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คู่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะ เพราะถือว่าความเชื่อในเรื่อง “ฤกษ์ยาม” นั้นเป็นศาสตร์ที่ได้รับความเชื่อถือ และนิยมมาอย่างยาวนานในบ้านเรา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่ อยากให้ลูกมีฤกษ์เกิดที่ดี เพราะถ้าฤกษ์ดีชีวิตของลูกก็จะดีไปด้วยนั่นเอง

เดือนมกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 1 เวลาดีได้แก่ 09.29-22.15 น.
ฤกษ์ดีด้านผู้คนรักเมตตาและหุ้นส่วนเพื่อนมิตรดี เด็กที่เกิดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่มีแต่คนรัก เป็นดวงที่จะมีคนเมตตาส่งเสริมดี

วันจันทร์ที่ 2 ,วันจันทร์ที่ 9 และวันจันทร์ที่ 16 เวลาดีได้แก่ 06.52-17.06 น.
ฤกษ์ดีด้านชื่อเสียงและความสำเร็จ เด็กที่เกิดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่มีบุญบารมี และวาสนาสูงส่ง

วันเสาร์ที่ 7 และ วันเสาร์ที่ 14 เวลาดีคือ 06.09-21.55 น.
ฤกษ์ดีด้านชื่อเสียงเกียรติยศและการเงิน เด็กที่เกิดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตา

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 1 เวลาดีคือ 11.11-16.30 น.
ฤกษ์ดีด้านทรัพย์สินเงินทอง เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีโชคลาภวาสนาดี มีเสน่ห์ มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ

วันเสาร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 11 เวลาดีคือ 10.10-15.45 น.
ฤกษ์ดีด้านความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จ เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีธุรกิจการงานมั่นคง และมักจะเจริญรุ่งเรืองเหนือพ่อแม่

วันอาทิตย์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 12 เวลาดีคือ 13.30-21.59 น.
ฤกษ์ดีด้านวาสนาบารมี เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้นำ มีความกล้าหาญ ทั้งเด็กหญิงและชายจะมีวาสนาบารมีสูง มีคนยกย่องเกรงอกเกรงใจ เป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม

วันจันทร์ที่ 6 เวลาดีคือ 10.45-16.55 น.
ฤกษ์ดีด้านคนเมตตา เด็กที่เกิดวันนี้ทั้งเด็กหญิงและชายจะเป็นเด็กที่มีนะเมตตาดี เด่นทางด้านเสน่ห์ และความคิดสร้างสรรค์ จิตใจดี มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สนับสนุนตลอดชีวิต

เดือนมีนาคม 2566

วันพุธที่ 1 เวลาที่ดีคือ 09.19-16.36 น.
ฤกษ์ดีด้านพลังคำพูด วาจาศักดิ์สิทธิ์ เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีวาทศิลป์ดี ทั้งเด็กหญิงและชายจะรักและสนใจศิลปะ ขับร้อง เต้นรำ การแสดงออก และภาษาต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 6 เวลาดีคือ 10.45-16.55 น.
ฤกษ์ดีด้านเมตตาบารมี เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีเสน่ห์ มีนะเมตตาดี รักสวยรักงาม ทั้งเด็กหญิงและชายจะเป็นที่รักของคนรอบข้างเสมอ

วันเสาร์ที่ 18 เวลาดีคือ 16.30-22.59 น.
ฤกษ์ดีด้านสติปัญญาความสามารถ เด็กที่เกิดวันนี้ทั้งเด็กหญิงและชายจะเป็นคนมีความสามารถสูง จะเป็นเด็กที่มีความเป็นนักปราชญ์ ฉลาดรอบรู้

เดือนเมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 3 เวลาดีคือ 10.45-16.55 น.
ฤกษ์ดีด้านนะเมตตา เด็กที่เกิดวันนี้ทั้งเด็กหญิงและชายจะเป็นเด็กที่มีคนรอบข้างคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ไม่ให้ได้ลำบากใด ๆ และจะได้ทำตามความฝันของตัวเอง

วันพุธที่ 5 เวลาดีคือ 10.09-14.45 น.
ฤกษ์ดีด้านการทำมาหาเงิน เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ทั้งเด็กหญิงและชายจะความโดดเด่นด้านรูปร่างหน้าตา และสนใจด้านศิลปะทุกด้าน

วันเสาร์ที่ 8 เวลาดีคือ 11.30-22.59 น.
ฤกษ์ดีด้านความสุข ความสำเร็จ เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีโชคลาภวาสนาดี มีเสน่ห์แต่แฝงไว้ด้วยพลังอำนาจ ทำการสิ่งใดก็สำเร็จมั่นคงและยั่งยืน

เดือนพฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 2 เวลาดีคือ 08.45-16.50 น.
ฤกษ์ดีด้านมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน จะมีเงินทองทรัพย์สินและมรดกตกทอด ทั้งเด็กหญิงและชายถือว่าเกิดในฤกษ์เศรษฐี

วันพุธที่ 3 เวลาดีคือ 10.19-15.49 น.
ฤกษ์ดีด้านความกล้าหาญอดทน เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีจิตใจอารมณ์นุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วยพลังอำนาจ มุมานะพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ ยอมเหนื่อยยากเพื่อความสำเร็จ

วันเสาร์ที่ 6 เวลาดีคือ 12.30-22.29 น.
ฤกษ์ดีด้านทรัพย์สินการเงิน เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีการเงินดี เก่งด้านทำมาหาเงิน ทั้งเด็กหญิง และชาย จะมีทรัพย์สินเงินทองมั่นคง จิตใจดีชอบแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง

วันพุธที่ 10 เวลาดีคือ 10.36-16.45 น.
ฤกษ์ดีด้านมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต เด็กที่เกิดวันนี้ ถ้าเป็นเด็กชายจะมีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว มีเกียรติยศเป็นที่นับหน้าถือตา ถ้าเป็นเด็กหญิงจะมีชื่อเสียงทั้งในวงการบันเทิงและอื่น ๆ

เดือนกรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 4 เวลาดีคือ 10.25-16.25 น.
ฤกษ์ดีด้านชื่อเสียงความสำเร็จ เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีชีวิตสุขสมบูรณ์ ทั้งเด็กหญิงและชายจะเป็นใหญ่เป็นโต มีทรัพย์สินเงินทองมั่นคง

วันพุธที่ 5 เวลาดีคือ 09.49-16.35 น.
ฤกษ์ดีด้านเป็นใหญ่เป็นโต เด็กที่เกิดวันนี้จะจิตใจดีมีเมตตา ทั้งเด็กหญิงและชายจะมีความสามารถสูง มักจะมีชีวิตที่สงบสบายไม่ลำบากเดือดร้อนใด ๆ

วันจันทร์ที่ 10 เวลาที่ดีคือ 11.19-16.55 น.
ฤกษ์ดีด้านความเจริญรุ่งเรือง เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีทรัพย์สินสมบัติมั่นคง และจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน

วันพุธที่ 12 เวลาดีคือ 10.45-17.30 น.
ฤกษ์ดีด้านโชคลาภความสำเร็จ เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่มีโชคดี มีเงินทองอุดมสมบูรณ์ ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน เหมาะทั้งเด็กชายและเด็กหญิง

 

สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง2566 ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด2566 ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> สีผ้าปูที่นอนตามวันเกิด

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 ดูดวงกราฟชีวิต2566 สีเล็บมงคล2566 สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี2566 เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน2566 ฤกษ์บวช2566 ฤกษ์สึกพระ 2566 แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …