ฤกษ์ทําบุญบ้าน 2567 วันไหนดี มาดู ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีสำหรับขึ้นบ้านใหม่ตลอดทั้งปี มีวันไหนบ้าง เช็กเลย !

ฤกษ์ทําบุญบ้าน 2567

ฤกษ์ทําบุญบ้าน 2567 สำหรับปีนี้ ใครกำลังหาฤกษ์ดีวันมงคล สำหรับขึ้นบ้านใหม่ละก็ วันนี้เรามีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2024 ตามปฏิทินไทยจากเว็บไซต์เรามาฝาก เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ และย้ายเข้าบ้านใหม่ที่ดีที่สุดของแต่ละเดือน จะมีวันไหนบ้างไปดูกันเลย

มกราคม 2567
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

กุมภาพันธ์ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

มีนาคม 2567
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

เมษายน 2567
ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่29 เมษายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้

พฤษภาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

มิถุนายน 2567
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

กรกฎาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้

สิงหาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

กันยายน 2567
วันอังคารที่ 3 กันยายน เกิดวันพุธห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

ตุลาคม 2567
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม เกิดวันอังคารห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

พฤศจิกายน 2567
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

ธันวาคม 2567
วันพุธที่ 4 ธันวาคม เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพุธที่ 11 ธันวาคม เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพุธที่ 18 ธันวาคม เกิดวันเสาร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

 


สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> จัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ดูดวงกราฟชีวิต สีเล็บมงคล สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ  แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …