ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2566 ทำบุญบ้านวันไหนดีทั้ง 12 เดือน จะมีฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล อะไรบ้าง รับชมฟรีที่นี่ !

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2566

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2566 ช่วงเริ่มต้นปีก็เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ดี ๆ เพื่อเป็นการให้รางวัลชีวิต เชื่อว่าหลายๆ คนมีแพลนที่จะซื้อบ้าน ย้ายบ้าน และกำลังหาฤกษ์งามยามดีสำหรับทำบุญบ้าน ถวายสังฆทาน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ทำบุญบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดธุรกิจใหม่ ที่เหมาะสมและเป็นสิริมงคลกันอยู่ เรามาดูฤกษ์ทำบุญบ้านรายเดือน ทั้ง 12 เดือนประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนเลยดีกว่า

เดือนมกราคม 2566

1. วันศุกร์ที่ 13 มกราคม
เวลา 15.45-16.39 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 17.09-18.02 น. เป็นราชาฤกษ์

2. วันจันทร์ที่ 16 มกราคม
เวลา 08.09-08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.45-10.40 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.24-13.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 14.40-15.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.39-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 19.07-19.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1. วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์
เวลา 09.04-09.54 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.41-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.21-14.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.01-15.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42-17.32 น. เป็นราชาฤกษ์

2. วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์
เวลา 09.05-09.55 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.42-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.22-14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.03-15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42-17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

เดือนมีนาคม 2566

1. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม
เวลา 15.56-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 17.36-18.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

2. วันอังคารที่ 14 มีนาคม
เวลา 06.35-07.25 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.19-10.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.59-11.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 112.39-13.29 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.36-16.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนเมษายน 2566

1. วันเสาร์ที่ 1 เมษายน
เวลา 07.50-08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 09.30-10.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

2. วันอังคารที่ 4 เมษายน
เวลา 07.42-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 09.22-10.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

3. วันจันทร์ที่ 24 เมษายน
เวลา 07.20-08.30 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.15-11.05 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.59-13.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนพฤษภาคม 2566

1. วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม
เวลา 11.43-12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.43-14.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

2. วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม
เวลา 08.39-09.34 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.28-12.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนมิถุนายน 2566

1. วันพฤหัสที่ 1 มิถุนายน
เวลา 07.51-08.46 น. เป็นราชฤกษ์
เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.58-13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.53-16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

2. วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน
เวลา 07.24-08.19 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.13-11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.47-15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

เดือนกรกฎาคม 2566

1. วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม
เวลา 06.35-07.30 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.23-10.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.33-12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.03-13.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

2. วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม
เวลา 06.22-07.17 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.01-11.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.51-14.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เดือนสิงหาคม 2566

1. วันอังคารที่ 15 สิงหาคม
เวลา 07.15-08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 09.05-10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.22-15.17 น. เป็นราชาฤกษ์

2. วันพุธที่ 23 สิงหาคม
เวลา 06.42.07.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 09.32-10.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.49-14.44 น. เป็นราชาฤกษ์

เดือนกันยายน 2566

1. วันพุธที่ 6 กันยายน
เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 08.22-09.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.45-13.40 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.54-16.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

2. วันพฤหัสที่ 7 กันยายน
เวลา 12.40-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.50-16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนตุลาคม 2566

1. วันพุธที่ 4 ตุลาคม
เวลา 10.23-11.28 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 13.32-14.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 15.22-16.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

2. วันพฤหัสที่ 5 ตุลาคม
เวลา 07.26-08.21 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 10.11-11.06 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 15.16-16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนพฤศจิกายน 2566

1. วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน
เวลา 07.09-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.20-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.14-13.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

2. วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน
เวลา 09.33-10.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.23-12.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.31-14.26 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 16.19-17.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนธันวาคม 2566

1. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม
เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.19-13.14 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 15.06-16.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

2. วันพุธที่ 6 ธันวาคม
เวลา 05.19-06.14 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 08.19-09.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 

สีประจําวัน ฤกษ์ดี มีนาคม ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง2566 ไพ่ยิปซีโชคลาภ ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ดูดวงกราฟชีวิต ใส่แหวนนิ้วไหนดี เรียกเงิน 2566 ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> ทายนิสัยจากสีที่ชอบ

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 ฤกษ์ดี มีนาคม ฤกษ์ดี สีเล็บมงคล2566 สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล เปิดกิจการค้าขายวันไหนดี2566 วันฤกษ์ดี2566 เช็คดวงวันเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 ฤกษ์บวช2566 ฤกษ์สึกพระ 2566 แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …