ฤกษ์คลอด 2566 และฤกษ์ผ่าคลอด สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่กำลังมองหาฤกษ์ดี ฤกษ์คลอดลูกอยู่ แต่ยังไม่แน่ใจว่าคลอดลูกวันไหนดีหรือเหมาะสม เรามีฤกษ์คลอดปีนี้ มาให้เลือกกัน

ฤกษ์คลอด 2566

ฤกษ์คลอด 2566 โบราณว่าฤกษ์ยามเป็นสิ่งสำคัญ จะทำการสิ่งใดก็ควรจะต้องดูฤกษ์ดูยามให้ดีเสียก่อน หลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ก็มักจะถูกเชื่อมโยงด้วยฤกษ์ด้วยยาม แม้กระทั่งการคลอดลูกก็ยังต้องมีการหาฤกษ์คลอด หายามดีในการคลอด

เดือนมกราคม 2566
วันพุธที่ 4 มกราคม เวลา 07.02 – 18.15 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม เวลา 06.54 – 21.54 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม เวลา 06.42 – 16.19 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม เวลา 11.54 – 16.15 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันพุธที่ 18 มกราคม เวลา 07.42 – 16.59 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา

เดือนกุมภาพันธ์
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 07.59 – 16.09 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 08.19 – 16.55 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง

เดือนมีนาคม 2566
วันพุธที่ 1 มีนาคม เวลา 11.09 – 16.59 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม เวลา 08.09 – 17.30 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 07.09 – 17.59 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม เวลา 09.09 – 16.30 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม เวลา 07.19 – 17.55 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา

เดือนเมษายน 2566
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน เวลา 09.09 – 16.30 น.สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน เวลา 12.19 – 17.59 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน เวลา 06.36 – 18.09 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน เวลา 07.09 – 18.59 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน เวลา 18.19 – 13.54 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา

เดือนพฤษภาคม
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม เวลา 07.09 – 18.42 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม เวลา 08.02 – 19.30 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม เวลา 12.18 – 16.59 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม เวลา 07.54 – 18.54 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม เวลา 07.06 – 19.54 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง

เดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน เวลา 06.42 – 17.53 น. เทวีฤกษ์ เด็กเกิดในฤกษ์คลอดนี้มักเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน มีชื่อเสียง มีอำนาจวาสนา
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน เวลา 06.06 – 16.54 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน เวลา 09.09 – 17.50 น. สมโณฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้มักจะชอบความสันโดษ รักความสงบ มีจิตใจดี สนใจในเรื่องปรัชญาศาสนา
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน เวลา 07.02 – 16.18 น. ราชาฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีบริวาร ดวงเป็นเจ้าของกิจการ มีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาด ไม่เหน็ดเหนื่อย
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.00 – 15.30 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่เกิดในฤกษ์คลอดนี้จะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโต งานราชการ มีทรัพย์สินเงินทอง มีความสามารถสูง

 

สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง2566 ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด2566 ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2566 ดูดวงกราฟชีวิต2566 สีเล็บมงคล2566 สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี2566 เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล2566 ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน2566 ฤกษ์บวช2566 ฤกษ์สึกพระ 2566 แนะนำ เว็บดูดวงออนไลน์ แม่นๆ >> เช็คดวง

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …