animate-ขีดเส้น

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2566 วันไหนดี วันไหนเสีย วันไหนที่ควรทำการมงคล มาเช็กกันได้เลย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2566 วันดีปี66 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ที่เหมาะกับการเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ อาทิ การทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน หรือสร้างบ้าน อยู่หลายวัน วันดีปี 2566 มีวันไหนเหมาะสมบ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กัน ฤกษ์ดีเดือนนี้ มีหลายวัน เลือกเอาตามความสะดวกและเหมาะสมของเจ้าของบ้านได้เลย

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2566
ตรงขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ลาภะ ฤกษ์บน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่พฤศจิกายน ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อ-ขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้น คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืน ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

► เวลา 09.09-10.02 น. เป็นราชาฤกษ์

► เวลา 11.45-12.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

► เวลา 13.54-14.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2566
ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันธงชัย ฤกษ์บน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่66 เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับเปิดกิจการงาน การติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้า-ออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้า-ออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่พฤศจิกายน2566 ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้น คนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

► เวลา 09.45-10.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

► เวลา 12.19-13.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

► เวลา 14.54-15.48 น. เป็นเทวีฤกษ์

► เวลา 14.59-15.42 น. เป็นราชาฤกษ์

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2566
ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ลาภะ ฤกษ์บน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน เทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เลขเฮง ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เช่น ร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของงาน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ราบรื่น

ยกเว้น คนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

► เวลา 08.59-09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

► เวลา 11.45-12.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

► เวลา 14.09-15.00 น. เป็นเทวีฤกษ์

► เวลา 16.14-17.04 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 8 (88) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เลขนำโชค ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อ-ขายที่ดิน เซ็นสัญญาเช่า เปิดร้าน จะส่งผลดี มีความสุข เป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับเกียรติในสังคม ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีชื่อเสียง มีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้น งานบวชพระ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ เลขดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

► เวลา 07.56-08.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

► เวลา 10.36-11.22 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2566
ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บน เลข ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน เลขมงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว เปิดเพจขายของออนไลน์ เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อ-ขายที่ดิน เซ็นสัญญาเช่า เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เป็นฤกษ์คนรวย ทำอะไรก็จะมีแต่ความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็ราบรื่น เลขเด็ด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้น งานบวชพระ ทำขวัญนาค ไม่สมควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดวันอังคารกับวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

► เวลา 11.44-12.30 น. เป็นเทวีฤกษ์

► เวลา 14.14-15.07 น. เป็นราชาฤกษ์

► เวลา 17.06-18.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


สีประจําวัน ใส่แหวนนิ้วไหนดี ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ดูดวงฟรี สีเคสโทรศัพท์เสริมดวง สีโทรศัพท์เสริมดวง ไพ่ยิปซีโชคลาภ เกิดวันอังคาร ฤกษ์ดีมีนาคม ใส่แหวนนิ้วไหนดีตามวันเกิด ดวง คน เกิดวันอังคาร อ่านดวงต่อที่นี่ >>  ดูดวงฟรี

ดูดวงรายวัน ดูรายสัปดาห์แม่นๆ ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศีเกิด ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด ดูดวงความรัก ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงโชคลาภ ดูดวงกราฟชีวิต ดู ฤกษ์ดีฤกษ์มงคล ดูดวงไทยรัฐ ดูดวงออนไลน์ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิด ดูดวงต่อที่นี่ >> นิสัยคนเกิดเดือนตุลาคม 2023

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ดูดวงกราฟชีวิต สีเล็บมงคล สีเล็บมงคลตามวันเกิด ฤกษ์เปิดร้าน สีกระเป๋ามงคล ดวงคนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ดี เช็คดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่จากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด กระเป๋าสตางค์สีมงคล ใส่แหวนนิ้วไหนดีเรียกเงิน ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระ  แนะนำ เว็บซื้อหวยออนไลน์ดีๆ >> หวยออนไลน์

คุณจะพบกับความแม่นยำอย่างน่าลึกลับ ของคำทำนาย ดวงรายวัน ดวง ราย ปี ดู‎ดวง 12 นักษัตร หมดเคราะห์โศก ทายนิสัย ทำนายฝัน ‎เปิดดวงเฮง รับปีมังกรทอง ครบวงจรเรื่องของการ ทำนายดวงชะตา คลิกเลยที่นี่ >> @UFA88SV1

 

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …