animate-ขีดเส้น

เลือกไพ่ยิปซี ตรวจดวงชะตาของคุณ

ดูดวง

ไพ่ที่ได้ The hanged man คนห้อยหัว
ความหมาย คนที่จะไปนี้เป็นคนเหมาะกับอาชีพที่ต้องซ่อมแซมวัตถุหรือโบราณสถานต่างๆมักจะทำงานไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแม้ไม่ต้องเสียดายเท่าไหร่แต่ก็อยู่กับสิ่งของที่ไม่ค่อยน่าดูเช่นพนักงานเก็บขยะรับซื้อของเก่าเนื้อตัวมอมแมมตลอดเวลาถ้าเป็นหญิงก็จะทำงานด้านช้างหรือค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณคดี
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …