ไพ่ที่ได้ The hermit ผู้สงบและสันติ
พื้นดวงทั่วไป ไพ่ใบนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของนักปราชญ์คุณจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาธรรมะหรือสื่อถึงความสงบสันโดษหรือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆจากสังคมแต่ก็จะแก้ไขปัญหาให้คนอื่นตลอดเวลา
การเรียน ชอบทำอะไรคนเดียว เรียนคนเดียว ทำงานคนเดียว ไม่สุงสิง ไม่ชอบเข้ากลุ่ม แต่มีความสามารถ รู้อะไรรู้ลึก ชอบค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเอง คนนี้มักได้ครู อาจารย์ หรือผู้อุปถัมป์ดี
การงาน อาชีพของคนที่ได้ไพ่นี้คือจะเป็นวิชาการครูอาจารย์หรือนักบัญชีนักวิจัยหรือได้อาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวเช่นนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง
การเงิน ฐานะจะพออยู่พอกินเป็นคนรักสันโดษไม่ทะเยอทะยานในด้านทรัพย์สมบัติมากเกินไปเป็นคนที่ได้น้อยกินน้อยได้มากก็กินน้อยมั่นคงและไม่ติดขัดเรื่องเงินทองแต่เงินนั้นก็จะเสียเพราะบุตรหลานหรือเพื่อนๆมากกว่าคนที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายในฐานะการเงินบั้นปลายชีวิตจะมั่นคงดี
ความรัก มีความรักแบบเดินทางสายกลางไม่ค่อยลงมันติดแต่ก็เป็นคนรักที่ดีมั่นคงจริงใจแต่อย่างเดียวคือมากที่คนรักอาจจะน้อยใจไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณอาจจะไม่มีความมั่นใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ฉันทำให้เกิดความเครียดและนำไปสู่ปัญหารักเราได้
สุขภาพ เป็นคนขี้เหงาเก็บเนื้อเก็บตัวชอบหลีกเลี่ยงสังคมชอบอยู่คนเดียวจึงมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
โชค โชคของคุณนั้นไม่มีต้องไปทำบุญแล้วชีวิตจะเปลี่ยนมีโชคมาก
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …